“De Nederlandse kerken en organisaties die samenwerken in het CIS verlangen ernaar om hun verbondenheid met het Joodse volk te tonen in woord en daad. Als Israëlconsulent mag ik dat in Jeruzalem concretiseren; een prachtige taak! Eeuwenlang is de houding van ons christenen ten opzichte van het Jodendom gekenmerkt door geweld en onderdrukking. Ik ervaar het als een voorrecht om straks in Jeruzalem te mogen werken aan duurzame, vreedzame relaties met ‘onze oudste broeder’. Daarbij kan ik voortborduren op de vele goede contacten die er al zijn dankzij mijn voorgangers. Natuurlijk houd ik de opgedane kennis en ervaringen niet voor mezelf – zulke dingen wil je delen.”