Vanaf 1 december 2017 is drs. Albert Groothedde MA aangesteld als de ‘representative’ van het Centrum voor Israëlstudies in Jeruzalem. Samen met zijn vrouw Martha en hun vier kinderen bereiden zij zich voor op de verhuizing en het werk dat zij daar zullen gaan doen. Na een interim-periode waarin ds. Rien Vrijhof met zijn vrouw in Jeruzalem heeft gewerkt, krijgt de post van Israëlconsulent nu weer een vaste opvolger voor opnieuw een periode van zes jaar. Op 8 november werd onder grote belangstelling officieel afscheid genomen van ds. Aart en Tineke Brons, die de afgelopen zes jaar in Jeruzalem heel veel contacten hebben onderhouden. Op diezelfde avond werden Albert en Martha Groothedde voorgesteld als hun opvolgers.

Drs. Groothedde heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn. Ook studeerde hij Internationale Betrekkingen in Groningen en heeft hij ruime journalistieke ervaring. Hij werkte onder meer als redacteur voor het Reformatorisch Dagblad en als chefredacteur voor uitgeverij De Banier. Hij weet zich samen met zijn vrouw op een bijzondere manier geroepen om in zijn nieuwe werk de verbondenheid met het Joodse volk gestalte te geven in woord en daad. Het is voor ons als kerken van grote betekenis dat er iemand is in Jeruzalem, die een gezicht geeft aan onze betrokkenheid op Israël. Zo krijgt het samen leven uit de belofte en in het verbond een concrete gestalte.

Bijzonder dankbaar zijn we dat de familie Groothedde al direct een visum in ontvangst kon nemen, zodat ze zich nu in alle rust kunnen voorbereiden op de overgang naar Jeruzalem. Onder meer omdat de post van Israëlconsulent bij de vorige overgang even vacant was, heeft het destijds zeven maanden geduurd voordat ds. Brons een visum kreeg om naar Israël te vertrekken. Mede dankzij zijn goede voorbereiding en de inspanningen van ds. Vrijhof kon het visum nu zeer voortvarend worden geregeld; menselijke inspanningen die op een bijzondere manier gezegend zijn.

Zelf schrijven Albert en Martha Groothedde over hun eerste ervaringen in Jeruzalem:

Bij aankomst in Israël beseffen we het: We zijn hier niet zomaar op vakantie. Dit wordt het land waar we hopen te gaan wonen. Een visum moet dat mogelijk maken.

Bij de immigratiedienst wachten we op onze beurt. Zullen we het visum daadwerkelijk ontvangen? Zal het echt zo voorspoedig gaan? ‘Dit paspoortnummer klopt niet.’ De schrik slaat ons om het hart. Gelukkig is de ambtenaar hulpvaardig. Een kwartier later is de barrière geslecht. We mogen in Israël gaan wonen!

We toeren met z’n zessen door woonwijken, stoppen bij speeltuintjes en kopen falafel. ‘Papa, mama, ze hebben hier ook speeltuintjes!’ We kijken elkaar glimlachend aan.

Natuurlijk mag een bezoek aan de Klaagmuur niet ontbreken. Ook de kinderen beseffen het; deze plek is bijzonder. Zoon Albert (6 jaar) loopt achterstevoren weg van de muur; zo hoort het ziet hij. Een botsing met een andere bezoeker kan ternauwernood worden voorkomen. De vragen komen later: ‘Uit welke boeken lezen de Joden eigenlijk bij de Klaagmuur?’ en ‘Waarom bewegen ze zo bij het bidden?’ De vragen raken een deel van ons toekomstige werk: luisteren naar en leren van het Joodse volk.

We wandelen door het Joodse gedeelte van de oude stad. Bij een jesjiva klinkt gezang door het openstaande raam. Op straat is het een gezellige drukte. De blonde koppies van onze kinderen vallen op. ‘Waar komen jullie vandaan?’ vraagt een orthodoxe jood nieuwsgierig. Er volgt een vriendelijk gesprek. ‘Geef Heer dat we hier luisterend en lerend tot zegen mogen zijn.’

De familie Groothedde zal D.V. op zondag 11 maart worden uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente te Kampen (Broederkerk). Op het moment dat Albert Groothedde daadwerkelijk in Jeruzalem aan het werk is, zullen ook data bekend gemaakt worden van de eerste tournee in Nederland. U kunt hem dan uitnodigen voor een presentatie in uw gemeente.